Home

ทัวร์พม่า ทัวร์สายบุญ ทัวร์เทพทันใจ ขอพรเทพ 1วัน เพียง 4,999.-บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระดัง ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชงพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
ขอพร พระมหาเจดีย์เชเวดากอง 1ใน5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ
เที่ยวพม่า ทัวร์สายบุญเพื่อสมาชิก กบข. เพียง 7,899.-
ทัวร์พม่า เที่ยวย่างกุ้ง ชมหงสา เที่ยวสิเรียม 2วัน 1คืน
กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมพระราชวังบุเรงนอง
เที่ยวพม่า ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เริ่มที่ 10,900.-บาท JVM04
 
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด
นอน4ดาว บินสบายในราคาประหยัด พร้อมรับน้ำหนักกระเป๋า 20 กฺิโลกรัม
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา
พาเที่ยวทัวร์ไหว้พระ
ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3วัน เริ่มต้นเพียง 12,900.-
ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3วัน
ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมนี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ นั่งรถ้าชมเมือง
ชม
ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ ไหว้พระพม่ามินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน_เริ่มที่ 25,900.-
ทัวร์ไหว้พระ เที่ยวมัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
เที่ยวไม่เสียเวลา

เที่ยวทั่วอาเซียน (Review)

ทัวร์พม่า ทัวร์สายบุญ ทัวร์เทพทันใจ ขอพรเทพ 1วัน เพียง 4,999.-บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระดัง ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชงพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ ขอพร พระมหาเจดีย์เชเวดากอง 1ใน5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ …
Read More

เที่ยวพม่า ทัวร์สายบุญเพื่อสมาชิก กบข. เพียง 7,899.-

ทัวร์พม่า เที่ยวย่างกุ้ง ชมหงสา เที่ยวสิเรียม 2วัน 1คืน กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ …
Read More

เที่ยวพม่า บินสบายกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์

เที่ยวแบบพม่า หรู สบายกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเมืองบะโค ชมพระตาหวาน ขอพรเจดีย์โบตาททาวน์ เทพทันใจ ชมพระราชวังบุเรงนอง สักกาะพระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า …
Read More

เที่ยวพม่า ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เริ่มที่ 10,900.-บาท JVM04

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นอน4ดาว บินสบายในราคาประหยัด พร้อมรับน้ำหนักกระเป๋า 20 กฺิโลกรัม เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา …
Read More

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ ไหว้พระพม่ามินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน_เริ่มที่ 25,900.-

ทัวร์ไหว้พระ เที่ยวมัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า เที่ยวไม่เสียเวลา บินภายในทั้ง 2 เที่ยว สุดคุ้ม ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ …
Read More

ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3วัน เริ่มต้นเพียง 12,900.-

ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3วัน ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมนี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ นั่งรถ้าชมเมือง ชม …
Read More